Materiały zawarte na tej stronie stanowią jedynie pomocniczy materiał dydaktyczny i absolutnie nie mogą być traktowane jako źródło wiadomości wystarczających do zrozumienia treści wykładu. Zestaw ten nie ma charakteru skryptu ani podręcznika, a prezentowane wzory, hasła tabele i formuły są przedmiotem szczegółowych komentarzy prezentowanych na wykładzie. Wszelkie prawa autorskie, w cytowanych materiałach, należą do ich twórców.

 

© 2019 Leszek Smolarek. Disclaimer. Based on YourBlog 2.0 theme. CMS by smolarek.eu.